Noticia

Itelsis forma a sus trabajadores cofinanciada por el programa FSE Galicia 2014-2020

As axudas recollidas nesta orde están cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, dentro do obxectivo temático 8: promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral, a prioridade de investimento .

Obxectivo:
• Realizar unha formación que permita a adaptación dos traballadores e traballadoras, as empresas e o empresariado ao cambio.
• Adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral
• Mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional.

Accións formativas:

Denominación BIG DATA
Duración 90 horas
Horas formación específica 80 horas
Horas formación transversal 10 horas

Denominación CIBERSEGURIDADE
Duración 90 horas
Horas formación específica 80 horas
Horas formación transversal 10 horas

Denominación SCRUM NA XESTIÓN DE PROXECTOS IT
Duración 50 horas
Horas formación específica 45 horas
Horas formación transversal 5 horas

Subir
OK
x